DIN HELHETSLEVERANTÖR FÖR

 
KONFERENS  
& EVENT  
START FRÅN IDÉ PROJEKTLEDNING SHARED CONFERENCE KOORDINATION ADMINISTRATIVA TJÄNSTER AKTIVITETER UNDERHÅLLNING OM OSS
 

Kontur Meetings & More ger Din konferens
ett bestående värde!
 
   
 

Kontur Meetings & More är ett dotterbolag till Kontur Konferens AB med uppgift
att stötta Konturs kunder med allt från konferensidé till genomförande. Detta
innebär att Kontur Meetings & More kan vara med från start och med utgångs-
punkt från kundens specifika behov föreslå konferenstema, lägga upp en projekt-
plan och ta hand om konferens - & mötesadministration. Arrangemanget genom-
förs med aktiviteter och underhållning som speciellt knyter an till konferensens tema.

Våra projektledare har mycket lång erfarenhet från olika ledande befattningar
i både svenska och internationella företag och man har stor kunskap inom både
försäljning, förhandling och företagsledning . Därtill har vi erfarenhet från
komplexa event & arrangemang av multinationell karaktär. Deras erfarenhet
sträcker sig därför långt utöver vad man vanligtvis förväntar sig från
ett event- & aktivitetsföretag. Vi har en förståelse och kunskap som kan vara
värdefull i en roll som bollplank på managementnivå inför en planerad konferens.

Från idé till genomförande >>
Tillsammans arbetar vi fram en mötesstrategi som går i linje med din verksamhetsstrategi...

Projektledning >>
Kontur Meetings & More kan ge dig ett helhetsåtagande - vi kan bli din konferens -
projektledare...


Konferensadministration / mötesadministration >>
Kontur Meetings & More åtagande kan även innefatta deltagaradministration,
anmälningar, avanmälningar, individuella behov och önskemål, avgifts-
debitering och all annan konferensadministration.

Koordination & dokumentation på plats >>
Vi ansvarar för koordinationen och övergångarna mellan konferens -
programmets olika delar.

En väldokumenterad konferens skapar förutsättningar för uppföljning
och vidareutveckling av konferensens tema och budskap...

Aktiviteter >>           
Våra aktiviteter utformas individuellt och präglas av trevlig samvaro
med hög ”mysfaktor” och högt engagemang bland alla deltagare
...

Talare
Syfte, tema och konkret budskap ska förstärkas och harmoniera med
talare och aktiviteter...
          

Underhållning & Event >>
Förhöj effekten av arrangemanget med en välpanerad underhållning...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
  Kontakta mig!

 
Skicka förfrågan!
 

      
 VILL DU ENDAST HA HJÄLP ATT
        BOKA KONFERENS?
2

        Genom vårt moderbolag Kontur Konferens
        hjälper vi Dig hitta rätt & ledig konferens -
        anläggning.
Kostnadsfri service!
   Läs mer!

        Kontakta oss på 08-583 610 60               Kontur Meetings & More AB, Sven Palms allé 1, 176 68 Järfälla                                                                 info@meetingsandmore.se                                                                                                      Tel  08-583 610 60